April

New album presentation
«Isklyucheniya»

Koncert holl Svoboda, Yekaterinburg
StatusEvent ended
InformationReed more

January

New album presentation
«Pylca lunnoy babochki»

Nirvana, Yekaterinburg
StatusEvent ended
InformationReed more