Yekaterinburg

March

Formacii Nuki 10 let

Klub «C», Yekaterinburg
StatusEvent ended
Information Reed more

April

New album presentation
«Isklyucheniya»

Koncert holl Svoboda, Yekaterinburg
StatusEvent ended
Information Reed more

January

New album presentation
«Pylca lunnoy babochki»

Nirvana, Yekaterinburg
StatusEvent ended
Information Reed more